Pontos idő, Névnap

Europe, Budapest
2023. február 5. vasárnap
Ágota, Ingrid
A Nap kel 07:10-kor,
nyugszik 16:59-kor.

Holnap
Dorottya, Dóra, Titanilla
napja lesz.

Legutóbbi képek

GINOP-6.2.3-17-2017-00007

Kedvezményezettek nevei
engedély száma,
ügyfél-azonosító száma,
címe,
elérhetőségei:
Északi Agrárszakképzési Centrum (korábban: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola)
A projekt címe, azonosító száma: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése,
GINOP-6.2.3-17-2017-00007
A szerződött támogatás összege: 42.776.730,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.01
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.29
Konzorciumi tagok: - Északi ASZC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakközépiskola
- Északi ASZC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
 - Északi ASZC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
- Északi ASZC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
- Északi ASZC Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
 - Északi ASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
 - Északi ASZC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
 - Északi ASZC Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
 
A projekt célja: hogy a pályázatban szereplő intézmények ne termeljék újra az alapkészségeket és kulcskompetenciákat elsajátítani nem tudó tanulókat. A korai iskolaelhagyás szempontjából hosszú távon elengedhetetlenül fontos iskoláik fejlesztése, hogy gátat szabjunk annak a sajnálatos tendenciának, hogy intézményeinkből folyamatosan nagyobb arányban kerüljenek ki az alulteljesítő tanulók. Emiatt pályázatunk célrendszerében kiemelt helyet foglal el a pedagógiai és a szervezeti kultúra fejlesztése, hiszen a lemorzsolódás csökkentését segítő aktív pedagógiai beavatkozások alkalmazását akadályozza az integrált nevelés bevezetésével kapcsolatos felkészületlenség, felkészítetlenség, a fejlesztést segítő szolgáltatások differenciáltságának, elérhetőségének és megfelelő hozzáférésének egyenlőtlenségei. A korai iskolaelhagyás csökkentése alapvető fontosságú az Európa 2020 stratégiában meghatározott több fő célkitűzés megvalósításához is. A korai iskolaelhagyás csökkentése az iskolázottsági és képzettségi szintek javításával az „intelligens növekedést”, a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik legnagyobb kockázati faktorának leküzdésével pedig az „inkluzív növekedést” célozza. Az Európa 2020 stratégiában ezért kiemelt célként szerepel a korai iskolaelhagyásnak a 2009-es 14,4 %-ról 2020-ra 10 % alá való csökkentése. A pályázat célja, hogy megvalósításával hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia számszerűsített céljai között szerepelő, a végzettség nélküli iskolaelhagyók, azaz a korai iskolaelhagyók arányának 10 % alá csökkentéséhez. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítására, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelésére és továbbtanulási esélyeik javítására.
Cél: a lemorzsolódás csökkentése, módszertani segédanyagok kidolgozása. Tanulócsoportok fejlesztése, oktatóink számára a külső, és belső képzések megszervezése. Eszközbeszerzés megvalósítása laptopok, interaktív táblák stb. Folyamatos bemeneti és kimeneti mérések megszervezése érintett évfolyamokon. Mentálhigiéniás felkészítések, diákjaink számára. Külföldi mobiliási programok szervezése.

 

Könyvtár nyitvatartás

  VÁSÁRTÉR  ÚT NAMÉNYI ÚT
HÉTFŐ 12:30-15:10 8:50-11:35
KEDD 8:50-11:35 12:30-15:10
SZERDA 12:30-14:15 8:50-11:35
CSÜTÖRTÖK 8:50-11:35 12:30-14:15
PÉNTEK 12:30-14:15 9:45-11:35

Webmail