Pontos idő, Névnap

Europe, Budapest
2024. június 21. péntek
Alajos, Leila, Alojzia
A Nap kel 04:50-kor,
nyugszik 20:55-kor.

Holnap
Paulina
napja lesz.

Legutóbbi képek

GINOP-6.2.3-17-2017-00007

Kedvezményezettek nevei
engedély száma,
ügyfél-azonosító száma,
címe,
elérhetőségei:
Északi Agrárszakképzési Centrum (korábban: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola)
A projekt címe, azonosító száma: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése,
GINOP-6.2.3-17-2017-00007
A szerződött támogatás összege: 42.776.730,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.01
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.29
Konzorciumi tagok: - Északi ASZC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakközépiskola
- Északi ASZC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
 - Északi ASZC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
- Északi ASZC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
- Északi ASZC Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
 - Északi ASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
 - Északi ASZC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
 - Északi ASZC Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
 
A projekt célja: hogy a pályázatban szereplő intézmények ne termeljék újra az alapkészségeket és kulcskompetenciákat elsajátítani nem tudó tanulókat. A korai iskolaelhagyás szempontjából hosszú távon elengedhetetlenül fontos iskoláik fejlesztése, hogy gátat szabjunk annak a sajnálatos tendenciának, hogy intézményeinkből folyamatosan nagyobb arányban kerüljenek ki az alulteljesítő tanulók. Emiatt pályázatunk célrendszerében kiemelt helyet foglal el a pedagógiai és a szervezeti kultúra fejlesztése, hiszen a lemorzsolódás csökkentését segítő aktív pedagógiai beavatkozások alkalmazását akadályozza az integrált nevelés bevezetésével kapcsolatos felkészületlenség, felkészítetlenség, a fejlesztést segítő szolgáltatások differenciáltságának, elérhetőségének és megfelelő hozzáférésének egyenlőtlenségei. A korai iskolaelhagyás csökkentése alapvető fontosságú az Európa 2020 stratégiában meghatározott több fő célkitűzés megvalósításához is. A korai iskolaelhagyás csökkentése az iskolázottsági és képzettségi szintek javításával az „intelligens növekedést”, a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik legnagyobb kockázati faktorának leküzdésével pedig az „inkluzív növekedést” célozza. Az Európa 2020 stratégiában ezért kiemelt célként szerepel a korai iskolaelhagyásnak a 2009-es 14,4 %-ról 2020-ra 10 % alá való csökkentése. A pályázat célja, hogy megvalósításával hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia számszerűsített céljai között szerepelő, a végzettség nélküli iskolaelhagyók, azaz a korai iskolaelhagyók arányának 10 % alá csökkentéséhez. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítására, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelésére és továbbtanulási esélyeik javítására.
Cél: a lemorzsolódás csökkentése, módszertani segédanyagok kidolgozása. Tanulócsoportok fejlesztése, oktatóink számára a külső, és belső képzések megszervezése. Eszközbeszerzés megvalósítása laptopok, interaktív táblák stb. Folyamatos bemeneti és kimeneti mérések megszervezése érintett évfolyamokon. Mentálhigiéniás felkészítések, diákjaink számára. Külföldi mobiliási programok szervezése.

Ellátott feladatok: A) Helyzetértékelési tevékenység: B) Cselekvési terv kidolgozása C) Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályaorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása D) Szakmai együttműködési tevékenység: E) Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása: F) Intézményfejlesztési tevékenység: G) Pedagógus továbbképzések: H) Eszköz- és infrastruktúrafejlesztések Választott tevékenységek: • drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenységek; • példakép/jövőkép/alumni programok; • mobilitási rendszer kialakítása a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem területén való egymástól tanulás, illetve motiválás érdekében.