Pontos idő, Névnap

Europe, Budapest
2023. február 6. hétfő
Dorottya, Dóra, Titanilla
A Nap kel 07:09-kor,
nyugszik 17:00-kor.

Holnap
Tódor, Rómeó
napja lesz.

Legutóbbi képek

Közérdekű adatok

Személyzeti, személyi adatok
Kapcsolat, szervezet vezetők Gerják József
mb.igazgató
  Tóthné Farkas Zsuszanna
általános igazgaóhelyettes
  Zsíros László
szakmai igazgatóhelyettes
  Rostás János Tiborné Agócs Mónika
kollégiumvezető
  Ambrus Attila
gyakorlati oktatásvezető
Közzétételi egység Elérhetőségi adatok
Hivatalos név Vay Ádám Mezőgzdasági Szakképző Iskola  és Kollégium
Székhely 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
Telephely 4561 Baktalórántháza, Vásártér 1.
Postacím 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
Telafonszám 0642/550-002,0642/550-003
Fax Nem rendelkezünk fax számmal.
Központi elektronikus levél This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap URL címe http://www.vayadam.hu
Ügyfélszolgálat,vagy közönségkapcsolat 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
Az ügyfélszolgálati, vagy közönségkapcsolati
 vezető neve
Tóthné Farkas Zsuszanna
általános igazgaóhelyettes
Ügyfélfogadás rendje Hétfő, kedd, szerda, csütörtök 730-1600
Péntek 730-1330
Közzétételi egység A szervezeti struktúra
A szervezeti struktúra ábrája letöltés
Szervezeti egységek feladatainak
leírását tartalmazó dokumentum
SZMSZ
Közzétételi egység A szervezet vezetői
A szerv vezetőjének, vezetőinek neve,
beosztás megnevezése, elérhetősége
Gerják József
mb.igazgató
Telefonszám:0642/550-002
email cím:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tóthné Farkas Zsuszanna
általános igazgaóhelyettes
Telefonszám:0642/550-002
email cím:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Zsíros László
szakmai igazgatóhelyettes
Telefonszám:0642/550-002
email cím:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Rostás János Tiborné Agócs Mónika
kollégiumvezető
Telefonszám:0642/550-002
email cím:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Ambrus Attila
gyakorlati oktatásvezető
Telefonszám:0642/550-002
email cím:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A felügyelt költségvetési szervek  
Költségvetési egység:  A szerv irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv

 

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak

 nincs a felügyelete alatt álló tagintézménye.

A gazdálkodás területén a következő iskolákat felügyeli:  
  Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola, Miskolc,
   Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola, Putnok,
   Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Abaújszántó,
  Tokaji Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tokaj.
Gazdálkodó szervezetek   
Közzétételi egység:  A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek. 
Nincs ilyen gazdálkodó szervezet.
 Közalapítványok  
 Közzétételi egység:  A szerv által alapított közalapítványok
Nincs ilyen közalapítvány
 Lapok I. Közzétételi egység:  Lapok
Az intézmény nem rendelkezik saját lappal.
 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést
vagy felügyeletet gyakorló szerv
 
  Közzétételi egység:  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést, vagy felügyeletet gyakorló szerv
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének,
 hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek,
ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
vagy felügyeletet ellátó szerv hivatalos neve (teljes neve)
székhelye, elérhetősége (telefon,fax, földrajzi hely postacím,
elektronikus levélcím)honlapjának címe
Agrárminisztérium
Budapest, Kossuth Lajos tér 11, 1055
Telefonszám: (06 1) 795 2000
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, fax, ügyfélszolgálatának helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Agrárminisztérium
Budapest, Kossuth Lajos tér 11, 1055
Telefonszám: (06 1) 795 2000
Költségvetési szervek  
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye -
 A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége -
Tevékenységre, működére vonatkozó adatok  
Közzétételi egység:  A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege SZMSZ,Ügyrend,Adatvéd. szab., Alapító okirat
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven  
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes bemutatása   
Közzétételi egység:  A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium hatósági ügyek intézésére nem jogosult.
Közzétételi egység Közszolgáltatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Alapító okirat
, módosító alapító okirat
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Alapító okirat
, módosító alapító okirat
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Alapító okirat
, módosító alapító okirat
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Alapító okirat
, módosító alapító okirat
Közzétételi egység A szerv nyilvántartásai 
A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium nem rendelkezik saját fenntartású adatbázisokkal.
Közzététei egység Nyilvános kiadványok
A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium nem rendelkezik saját kiadványokkal.
Közzétételi egység Döntéshozatal, ülések
         Az iskolavezetés minden hétfőn vezetői értekezletet tart.
         A munkaközösség vezetők kedden üléseznek.
Közzétételi egység Pályázatok
           Jelenleg futó pályázatok:
           EFOP 3.3.7-2017
           GINOP 6.2.3
Közzétételi egység Hirdetmények
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények www.vayadam.hu
Közzétételi egység Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Vay Ádám Mezőgzdasági Szakképző Iskola  és Kollégium
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
Elérhetőségek:0642/550-002,This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Kicska Gábor Zoltán
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai -
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek -
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél -
Közzétételi egység: Közzétételi listák
 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista http://vayadam.hu/index.php/kueloenoes-koezzeteteli-lista.html
 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista -
Gazdálkodási adatok  
A működés törvényessége, ellenőrzések  
Közzétételi egység Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  
Közzétételi egység Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  
Közzétételi egység Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  
Közzétételi egység A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk -
Közzétételi egység Működési statisztika 
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
Költségvetések, beszámolók  
Közzétételi egység Éves költségvetések
1.A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései  
Közzétételi egység Számviteli beszámolók
1.A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói   
Közzétételi egység A költségvetés végrehajtása 
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  
Költségvetés, beszámolók  
Közzétételi egység A foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege -
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve -
Közzétételi egység Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve -
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja -
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege -
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye -
Közzétételi egység Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével -
Közzétételi egység Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) -
Közzétételi egység Egyéb kifizetések
1.        A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei -
Közzétételi egység Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  

Legyél te is AGRÁRDIÁK!

EASZC


INGYENES SZAKMAI KÉPZÉSEK!!!
 

IGÉNYFELMÉRÉS