Pontos idő, Névnap

Europe, Budapest
2024. május 19. vasárnap
Ivó, Milán
A Nap kel 05:04-kor,
nyugszik 20:30-kor.

Holnap
Bernát, Felícia
napja lesz.

Legutóbbi képek

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

EFOP-3.3.7-17-2017-00039

A projekt megvalósítóinak bemutatása
 TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ BEMUTATÁSA

A pályázó teljes neve Vay Ádám Gimnázium Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

A pályázó rövidített neve

VÁGMSZIK
Honlap www.vayadam.hu
Adószám 15823357-2-15
Statisztikai számjel 15823357-8532-312-15
Bankszámlaszám
OM azonosító
10044001-00334026-00000000
033644
Projekt megvalósításának kezdete  2017.09.01
Projekt megvalósításának befejezése  2019.09.01
Támogatás összege 74 747 204 Ft
Támogatás mértéke 100%
 

A pályázó székhelye

Irányítószám 4561
Település Baktalórántháza
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)
Házszám
Naményi út
7.
A pályázó postacíme
Irányítószám 4561
Település Baktalórántháza
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)
Házszám
Naményi út
7.
Megvalósítási helyszín (elsődleges megvalósítási helyszín)
Irányítószám 4561
Település
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)
Baktalórántháza
Naményi út
Házszám 7.
Megvalósítási helyszín
Irányítószám 4561
Település Baktalórántháza
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Vásártér út
Házszám 1.
 
 
A Vay Ádám középiskola -mely több mint 50 éve működik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közepén-, mindig fontosnak tartotta a pályázatokon való részvételt. Elindultunk épületfelújítós, beruházós, oktatásfejlesztős, módszertanos, nyelvi, sport, kulturális, külföldi partnerkapcsolatos mindenféle olyan pályázaton, amitől azt reméltük, hogy az iskola és az itt tanuló diákok céljait szolgálja. Mik ezek a célok? Nagyon egyszerűek: olyan környezet kialakítása, ahol a tanuló szívesen tartózkodik, magyarul nem a muszályiskolába járni érzéssel közelít az intézményhez. Ehhez pedig a tárgyi környezet mellett legalább ennyire fontos az, hogy hogyan tanul. Keresnünk kell azokat a lehetőségeket, amikkel alkalmazkodni tudunk a tanulók folyamatosan változó igényeihez. Oké, tudjuk, hogy már kevés a régi tankönyves, csak tantermi környezetben való oktatás. Oké tudjuk, hogy fontos a diákok számára az okoseszközök használata. De hogyan tudjuk ezeket a változásokat megvalósítani?
Ebben a válaszkeresésben találkoztunk 2017. elején az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt efop 3.3.7-es pályázattal, mely hasonló célokat fogalmazott meg, mint amikről az előbb beszéltem.
 
 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy a projekt megvalósításával hozzájárul
az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;
 a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;
 a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez;
 új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez;
 az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;
 a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztéséhez;
 az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához;
 az informális tanuláshoz szükséges terek iskolán belüli kialakításához
 
Ezeket kellett megvalósítani.

Összeállt egy stáb, projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető, megvalósító kollégák és nekivágtunk. 2017. októberében még volt egy hiánypótlásunk, de nyertünk. A közel 74 millió forintból 53 millió forintnyi támogatás volt az, amit az iskola maga valósított meg, a többi feladatot kiszervezett formában a DFT Hungária oldott meg. Az 53 millió forintból 11,6 millió forintot eszközvásárlásra tudtunk fordítani.

A támogatási összegből az alábbiakat terveztük:
I. Módszertani fejlesztés
1.Lelki és fizikai egészség fejlesztése
· Önismereti és emberismereti tréningek szervezése a HH és HHH tanulók fejlesztésére.
· Életvezetés, ismétlődő helyzetek mozgásos gyakorlatokkal kombinálva.
· Hegyitúrák a fizikai egészségért és a lelki egyensúly eléréséért (túlélőtábor: együttműködésre és önállóságra nevelés).
2.Innovációs műhelyek kialakítása, élménypedagógia
· Digitális eszközökkel támogatott önálló tanulási képesség kialakítása, fejlesztése web 2.0 eszközök hatékony alkalmazásával.
· Pedagógusok mentori szerepkörének kialakítása a diákok digitális tanulásának segítésére.
3.Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása
· Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása
4. Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése
· Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése
II. Pedagógusok és diákok felkészítése
1.Diákok felkészítése:
·  Interaktív előadások
2.Pedagógusok felkészítése:
· Képzések, műhelymunkák
III. Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása
1.A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése
·   A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése - műhelymunkák
2.Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése
·   Milyen lehetőséget nyújt számodra a VÁGMSZIK? Nyílt tanítási napok szervezése a leendő diákjaink számára.
A tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése
· A tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése
· Konferencia 2 alkalommal

Intézményünkben az eddigi fejlesztésekhez a meglévő tantermeinket használtuk. A nem formális tanulási térnek egy úgynevezett „babzsák sarok” kerül kialakításra.


A Vay Ádám Gimnázium Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumot, mint pályázó intézményt 1964-ben alapították. Mai szerkezetét 1993-ban a város két intézményének összevonásával nyerte el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szinte valamennyi településéről érkeznek diákok az iskolába, de nem ritka, hogy megyén kívüli tanulók is intézményünket választják egy-egy keresettebb szakon (rendész, lovász, szakács, gépész) történő továbbtanulás céljából.

Beiskolázási körzetünkre jellemző adottságok és lehetőségek miatt tanulóink között nagyon magas arányban fordulnak elő HH és HHH valamint SNI és BTMN-es tanulók.
A hátrányok leküzdéséért valamint az esélyegyenlőség megteremtéséért intézményünk eddig is sok mindent tett és további terveink is vannak arra vonatkozóan, hogy a változó világban hogyan biztosítsunk változó feltételeket, amellyel megvalósíthatjuk a tanulóink motiválását és a hátránykompenzációt.

Fő célunk a korai iskolaelhagyás megakadályozása és a hozott hátrányok bepótlása a különböző programokon keresztül, nem formális tanulási környezet biztosítása motiválási céllal és egyéni ütemű haladás biztosításával, élmények tapasztalatok szerzése a tematikus táborokban történő részvételkor.
A projektbe bevont célcsoport a már nálunk tanuló diákokból és a várhatóan hozzánk jelentkező együttműködő partneriskola tanulóit célozta meg.
Jelenleg is szoros együttműködésben vagyunk azokkal az intézményekkel, ahonnan a potenciális tanulóink érkeznek az iskolánkba, vagy továbbtanulásként választják azokat.
Jelen pályázatban együttműködő partnerként vontuk be a helyi általános iskolát. Tettük ezt azért, mert jelenleg is több tanuló érkezik hozzánk az intézményből, valamint azért, mert hozzájuk tartozik tagintézményként a nyirjákói és a laskodi általános iskola is, ahonnan szintén sok diák érkezik iskolánkba.

A baktalórántházi általános iskolában nagyon magas (65% feletti) a roma tanulók aránya. A másik két tagiskolája pedig olyan kisiskola, ahol a teljes tanulói létszám 100 fő alatti, ráadásul Laskod „zsáktelepülésnek” is számít.
A pályázat keretében szorosabb együttműködésre került sor az általános iskolákkal, s úgy gondoljuk, hogy már az intézményünkbe történő bekerülés előtti korai pályaorientációval a hozzánk érkezők eredményesebben teljesítik majd a követelményeket, csökken körükben a lemorzsolódás és magasabb lesz a továbbtanulási arány.

Együttműködés keretében, tematikus foglalkozások és nyílt tanítási napok keretében informális és nem formális tanulási környezetben való ismeretelsajátításra készítettük fel a tanulókat, szüleiket, amelyben a pedagógus mentor, segítő szerepkörére támaszkodva tanulhatta meg az önálló ismeretelsajátítás folyamatát, az ismeretek alkalmazásának lehetőségét valós szituációban, az egyéni ütemben történő felkészülés képességét, és a felelősség vállalását.
Pályázatai és saját forrás bevonásával az elmúlt években az intézmény környezeti és infrastruktúrájának fejlesztésére nagyon sokat fordítottunk.
Jelen pályázat keretében - látva azt, hogy a hagyományos oktatási formák során diákjainkat egyre nehezebb motiválni, valamint azt, hogy az így megszerzett alkalmazói tudás mennyire alacsony hatásfokú - a pedagógiai módszertani kultúránk fejlesztésének megváltoztatását, hatékonyabbá tételét tűztük ki célul.

A projektek a gyerekeket egy komplex feladat megoldása elé állítják, ami a valóságos eredmény, illetve produktum megalkotásának örömével honorálja őket a belefektetett munkáért. Ebben a korban a már meglévő tanulói tapasztalat lehetővé teszi a projekt-módszer alkalmazását, mint új tanulási technikát, s ezáltal élményszerűvé válik az ismeretszerzés.
Az EFOP 3.3.7-17 „az informális és nem formális tanulási környezet kialakítása a köznevelési intézményekben” című pályázat keretében elnyert támogatás intézményünknek lehetőséget adott arra, hogy fent említett módszert kipróbálhassuk.

Az iskolában lévő diákok minél feljebb haladnak a tanévek során, annál távolabb hagyják maguk mögött azokat az élményeket, amelyeket a jelenségek együttes megtapasztalása nyújt nekik. A világ tantárgyakra oszlik, de a bennük megismerhető ,,világ-darabok” között szinte elvész miden kapcsolat. Ezért is fontos, hogy a különböző szakos kollegák összefogjanak és a gyermekbarát pedagógiai elvek jegyében és olyan tevékenységeket végezzenek az oktatásban, melyek a gyerek gondolkodásából és érzelmi igényeiből indulnak ki.
Ennek érdekében mi az alábbi tevékenységeket végeztük:
Kollégáimmal 2018 tavaszán a műhelymunkák során kidolgoztunk egy tervet a személyre szabott tanulási környezet kialakítására a Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményében a hátránykompenzáció és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

Ennek tevékenységei a:

Lelki és fizikai egészség fejlesztése
Letöltés

Innovációs műhelyek, élménypedagógia
Letöltés

Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása
Letöltés

Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése
 Letöltés

Ezt követően a tervek megvalósítása érdekében a diákokat interaktív előadássorozat keretében, a pedagógusainkat pedig műhelymunkák, továbbképzések során készítettük fel a megvalósításra.
A 2018-2019-es tanévben már elkezdődött a kidolgozott terv működtetése, illetve továbbfejlesztése. Tanulóinknak közösségfejlesztő programokat, közös játékokat, vetélkedőket, versenyeket szerveztünk, melyekről kollégáim fognak részletesen beszámolni.
A projekt során segítettük az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyéni és kiscsoportos tanulást, a közös játékot.  A programok összeállításakor figyelembe vettük a gyermekek életkori sajátosságait, különös tekintettel az egyéni különbözőségek differenciálására.  Ezek figyelembevétele mellett olyan foglalkoztatási formákat részesítettünk előnyben, melyek biztosították, hogy a különböző kulturális, ismeretterjesztő, fejlesztő jelleggel bíró tartalmak a gyermekek számára megfelelő módon kerülhessenek átadásra.  A középiskolás korosztály körében az informatikai eszközök és az azokra letölthető alkalmazások használata igen elterjedt, ezért a kommunikációban, kapcsolattartásban és az informális tanulás terén a mindennapi élet természetes velejárójává vált.  

Az innovatív pedagógiai módszerek vonatkozásában a hangsúlyt a tudásról és az ismeretek megtanításáról a képesség- és készségfejlesztésre, valamint a motiváltság kialakítására helyeztük. Figyelembe vettük a tanulók sajátos, egyéni igényeit, indivídumát, a sajátos tanulási környezetet és mindennek az elfogadását. A nem szokványos tanulási módszerek a tanári szerepek átalakulását is igényelték.  A facilitátor, mint szerepkör egyik fontos komponense lett a projektnek. Tanulóink egyszerre alkalmazták az IKT eszközöket, a felfedező tanulást, a munka közben szerzett tanulást, s legfőképpen a projektmódszer elemeit.
Az élményközpontú módszerek, illetve az ehhez kapcsolódó projektek megvalósítása támogatta az egész életen át tartó tanulás rendszerének kiépítését.

A pályázat keretében a környező általános iskolákkal együttműködve segítettünk, hogy a nyolcadikos tanulók megismerjék intézményünket, az oktatott szakmáinkat, elősegítve ezzel azt, hogy több tanuló jelentkezzen az iskolánkba. Nagy hangsúlyt fektettünk az intézményünk megismertetésére, a toborzó tevékenység folytatására, melyek a pályaválasztási nyílt nap programjain, pályaválasztási kiállításokon és különböző foglalkozásokon valósulnak meg. A toborzási tevékenység során paradigmaváltást jelent, hogy saját képzéseinket gyakorlati foglalkozásokon, kisebb versenyeken keresztül mutattuk be a tanulóknak, ezzel is erősítve a tapasztalati úton történő ismeretszerzés folyamatát. Ezeken az alkalmakon (gyakorlati foglalkozások bemutatása, versenyek) szakmai orientációs munkánknak köszönhetően gyakorlati kompetenciákhoz juttattuk a gyerekeket az ismerkedés korai fázisában.
Hisszük, hogy az új tanítási terek és módszerek alkalmazásával az intézményünkben tanuló diákok fejlesztése hatékonyabbá válik a korábban alkalmazott pedagógiai módszerekkel szemben.

Bízunk benne, hogy mutatóink a pályázat megvalósításának köszönhetően javulnak, a korai iskolaelhagyók száma csökken, pótolni tudjuk a hozott hátrányokat, tanulóink pedig eredményesebben teljesítik majd a követelményeket, és ennek köszönhetően magasabb lesz a továbbtanulási arány.
 

EASZC


INGYENES SZAKMAI KÉPZÉSEK!!!
 

IGÉNYFELMÉRÉS